wlasnosc
      

   

19.10.2019.
Zakres przedmiotowy
  • Ujawnianie i monitorowanie nieuczciwej konkurencji i pracowników
  • Sprawy rozwodowe (zdrady ma??enskie)
  • Poszukiwanie zaginionych, ukrywajacych sie osób i d?u?ników
  • Sprawdzanie osób
  • Nie ufasz wspólnikowi zadzwo?

  Obszar dzia?ania

  Bez ogranicze?

  Forma p?atno?ci

  Do uzgodnienia

  Godziny otwarcia

  Bez ogranicze?

   
  Uzyskiwanie informacji detektywistycznych  w sprawach
    
  • cywilnych
  • rozwodowych
  • gospodarczych
  • karnych
  • administracyjnych  w ka?dym stadium ich prowadzenia. 
  • Podbudowywanie dowodowe tych spraw z opcj? wyst?pienia detektywa przed organami wymiaru sprawiedliwo?ci.
  • Przekszta?canie informacji detektywistycznych w dowody
    • procesowe
    • s?dowe

 
następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia