wlasnosc
      

   

19.10.2019.
Zakres przedmiotowy
  • Ujawnianie i monitorowanie nieuczciwej konkurencji i pracowników
  • Sprawy rozwodowe (zdrady ma??enskie)
  • Poszukiwanie zaginionych, ukrywajacych sie osób i d?u?ników
  • Sprawdzanie osób
  • Nie ufasz wspólnikowi zadzwo?

  Obszar dzia?ania

  Bez ogranicze?

  Forma p?atno?ci

  Do uzgodnienia

  Godziny otwarcia

  Bez ogranicze?

   
  Uzyskiwanie informacji detektywistycznych  w sprawach
    
  • cywilnych
  • rozwodowych
  • gospodarczych
  • karnych
  • administracyjnych  w ka?dym stadium ich prowadzenia. 
  • Podbudowywanie dowodowe tych spraw z opcj? wyst?pienia detektywa przed organami wymiaru sprawiedliwo?ci.
  • Przekszta?canie informacji detektywistycznych w dowody
    • procesowe
    • s?dowe

Komentarze

You must javascript enabled to use this form

Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Zakres przedmiotowy ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora

(opcjonalne)

For more BBCode info:  [Click here]

Supported BBCode

[b]bolded text[/b]
[i]italicized text[/i]
[u]underlined text[/u]
[s]striked text[/s]
[sub]subscripts text[/sub]
[sup]superscripts text[/sup]
[center]center text[/center]
[hr] To draw a line
[url]http://ongetc.com[/url]
To quote:[quote]quoted text[/quote]
[code]monospaced text[/code]
To change text size: [size=9]Your Text[/size]
To change text color: [color=red]Red Text[/color]
or [color=#FF0000]Red Text[/color]
(Can use many different color names or hex codes.)
 
następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia